Hage på Seiland

 • Sted

  Seiland, Alta

 • År

  2011-21 (pågående)

 • Prosjekt

  Utviklingsplan samt prosjektering av badeanlegg og terrassert hage

 • Størrelse

  Ca. 4 dekar

 • Byggherre

  Alta Adventure AS / Seiland House AS

 • Arkitekt

  Haugen/Zohar arkitekter / Dronninga landskap AS v/Marianne Sætre

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap v/Ragnhild Momrak, prosjekteringsleder og ansvarlig landskapsarkitekt

Hage på Seiland

Kurs- og leirsted Seiland

Iscenesettelse av naturopplevelser på 70 grader nord

UTENDØRS BAD I FINNMARK

Seiland, ytterst i Altafjorden, er Norges 8. største øy og en egenartet del av Vest-Finnmarks øynatur med fjorder og bratte fjell som stuper i havet. Øya omfatter en nasjonalpark og to isbreer, samt rester etter 7000 år gammel bosetting. Alta Adventure og Seiland House er i gang med å utvikle et nedlagt grendeskoleanlegg på Altneset til et attraktivt kurs og leirsted, samt utgangspunkt for turer i det alpine landskapet på øya. Dronninga landskap ble engasjert for å lage en langsiktig utviklingsplan for stedet.

FJELLBEKK OG BADESTAMP

En utendørs badeplass er etablert langs fjellbekken nord for tunet. Inntil en naturlig kulp ligger en skiferkledt badstu med et stort vindu som gir god kontakt med vannet og naturen. Inntil badstua er det etablert en badeterrasse med badestamp og boblebad. Alt er bygget i skifer og treverk. Anlegget er gravd delvis inn i terrenget, slik at det syns bare fra nedsiden. Badeanlegget er tilknyttet en naturlig kulp i bekken, slik at denne kan benyttes til bading (kaldtbad).

TUNET OG NORDLYSAMFI

Bygningene danner et tun som henvender seg mot fjorden i vest. Gårdsplassen forbindes med en myk gresskråning ned til fjorden. Øvrige sider av bygningene opparbeides også for opphold, som kan gi ly når vestavingen blir for barsk. Det jobbes videre med planer for et nordlysamfi som en del av bygningsmassen.

MILJØAMBISJONER

Det er full gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fra den gamle skolen, og minimale terrengendringer. Lokal Altaskifer er benyttet i alle synlige terrengkonstruksjoner. Kun lokale plantearter er benyttet. I det barske klimaet er det sentralt med lefunksjoner for vinden fra fjorden. Hage og uteområder utviklet etter samme prinsipper som for samiske hager, med tunet som utendørs bruksrom med rasjonell og samtidig vakker innplassering av bruksting.