Kong Håkon den 5.s gate

 • Sted

  Bjørvika, Oslo

 • År

  2007 - 2015

 • Prosjekt

  Parkgate

 • Størrelse

  750 meter (30 dekar)

 • Byggherre

  Statens Vegvesen region øst

 • Ingeniør

  Aas-Jacobsen, Via Nova

 • Arkitekt

  Birger Heyerdal arkitekter

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Tilbudsbeskrivelse

  Holoconsult

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga Landskap

Kong Håkon den 5.s gate

Parkgater i Bjørvika

De nye hovedgatene i Bjørvika bygges som parkgater: Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5.s gate og Langkaigata blir de nye riksgatene i Oslos nye city i Bjørvika, og utformes som beplanta parkgater med en rekke samferdselsfunksjoner. Kong Håkon 5.s gate er den nye hovedatkomsten til Oslo fra sørøst. Den ligger fint mellom vannspeilet i Middelalderparken i øst og med framtidige bykvartaler i Bispevika i vest.

Kampen om gatesnittet

Det har vært en stor utfordring gjennom mange års prosjektering å humanisere og urbanisere et høytrafikkert veganlegg om til ei levende bygate. Vi har fått til ganske brede, beplantede fortau på begge sider av gata. Hovedsykkelbanen fra sørøst er lagt i egen trasé kombinert med gangvei langs vannspeilet. Benker er plassert i nisjer i gateplantingene.

Eika er kongetreet

I Kong Håkon 5.s gate er det plantet ulike arter eiketrær; sumpeik og rødeik fra Amerika, frynseeik fra Lilleasia og vintereik fra Agder er plantet mellom Middelaldervannspeilet og de nye kvartalene. Tusenvis av salttolerante og hardføre stauder og busker er plantet som undervegetasjon under eikene, som gjør at innfarten hovedstaden fra sørøst blir en hovedstad og en konge verdig. Eiketrærne står dessuten fint ved foten av Ekeberg.

Utvidelse av middelalderparken

Fortauet langs Kong Håkon 5.s gate utformes som en beplantet terrasse langs vannspeilet i Middelalderparken. I nord og sør opparbeides nye grønne arealer, slik at Middelalderparken utvides med nye parkpunkter, i form av benker og beplantning.