Dronning Eufemias gate

 • Sted

  Bjørvika, Oslo

 • År

  Detaljplan 2007-09. Byggeplan 2009-11. Byggeplass 2011-2016

 • Prosjekt

  Parkgate

 • Størrelse

  750 m nye gater (30 dekar)

 • Byggherre

  Statens Vegvesen region Øst

 • Arkitekt

  Birger Heyerdahl arkitekter

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Tilbudsbeskrivelse

  Holoconsult

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Dronning Eufemias gate

Parkgate og praktgate

Dronning Eufemias gate er Statens vegvesens nye riksgate, som er en forlengelse av Karl Johans gate østover gjennom Oslos nye city i Bjørvika. Dronning Eufemias gate er utformet som en parkgate med et asymmetrisk gatesnitt for å gi plass til et bredt, beplanta fortau på solsida. En lys granitt er brukt som kantstein og som belegg på fortauene. 110 gatekrakker er plassert ut for vår komfort. Universell utforming og belysning er utført etter siste standarder.

Ny fjordtrikk

Trikken er plassert asymmetrisk i et hengekøyeprofil i bunnen av gata. Trikken vil fra 2018 kjøre på en grønn løper av gress som flankeres av søyleeik. Klipte geitvedbord danner et sikkerhetsmessig og grønt element mellom trikketraseen og kjørebanen. Klatreroser på slanke stativer skal minne om praktutfoldelsen til kroninga av Haakon V og Dronninga Eufemia i 1299.

Botanisk gate

En palett av over 312 gatetrær fordelt på 54 sorter og arter er plantet i lunder for blant annet å reflektere det 21. århundres mangfold. Sortsvalget tilfredsstiller de strenge kravene til moderne gatetrær under Oslos forhold og klima. Gatetrærne etiketteres og ordnes som en geografisk vandring fra Øst-Asia via Kaukasus og Europa til Vest-Amerika på Dronning Eufemias nordre fortau. Det er plantet lunder av alm, ask, lind og lønn på det søndre, mer skyggefulle fortauet.

Europeisk aveny

Gateplantingene i Bjørvika er et av Europas største gateprosjekter og har allerede på byggeplass fått stor oppmerksomhet. Dronning Eufemias gate ble offisielt åpnet den 15. juni 2015.