Seilduksgata 29-31

 • Sted

  Oslo

 • År

  2011

 • Prosjekt

  Gårdsrom

 • Størrelse

  1,3 mål

 • Oppdragsgiver

  AF gruppen Norge

 • Arkitekt

  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb

 • Foto

  Tove Lauluten

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Seilduksgata 29-31

SOLRIKE UTEPLASSER

Kvartalet utgjør en blanding av gamle murbygg og nyoppførte, moderne boligbygg. De nye byggenes plassering åpner for to ulike gårdsrom med mye solinnslipp. Gårdsrommene bindes sammen via trange smug som gir en uventet dramatikk til stedet. Krav til universell utforming er ivaretatt til alle innganger og det sentrale lekeområdet.

FRODIGE GÅRDSROM

Det største gårdsrommet avgrenses av boliger på tre sider og åpner seg mot sør, og blir et solrikt, lunt sted. På grunn av parkeringskjeller under er den midtre delen opphevet av en cortenstålmur. En stramt klippet bøkehekk rammer inn et grønt hagerom med plass for lek og opphold under blomstrende trær. Boligene med inngang på terreng får private uteplasser som avgrenses med plantefelt. Fasadene vil bidra til frodighet ved klatrende og slyngende planter som vil danne grønne vertikale linjer og flater.
Det andre gårdsrommet vender ut mot Københavngata. Det gir frodighet til gateløpet og de nye boligene får forhager.
Klatrende og slyngende planter vil danne grønne vertikale linjer og flater på fasaden, og gi frodighet til gatene og gårdsrommet.

FORHAGER OG GATETRÆR MOT GATENE

Arealet mellom fortau og nytt fasadeliv beplantes til frodige forhager. Den tidligere asalrekka i Seilduksgata erstattes av en rank trerekke av osp, som vil gi grønt liv til de åpne svalgangene oppover i fasaden. De karakteristiske kolla lindetrærne i Københavngata videreføres langs gateløpet. Den karaktérfulle selja i krysset mellom Seilduksgata og Københavngata bevares og stelles.

REGNVANNSHÅNDTERING

Regnvannet fra de harde flatene i gårdsrommet ledes til renner som fører vannet ned til plantefeltene, slik at de kan benyttes av plantene lokalt. Fuktighetselskende stauder plantes i lavpunktene i myke skråninger, som også fungerer som fordrøyningsbasseng. Det er lagt opp til automatisk vanningsanlegg i alle plantefelt.