Schultz’ hus

 • Sted

  Schultz’ gate 1, Oslo

 • År

  2015

 • Prosjekt

  Infill-prosjekt

 • Størrelse

  ca 1000 m2

 • Arkitekt

  FuthArk arkitekter

 • Foto

  Camilla Jensen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Schultz’ hus

INFILL

En sliten parkeringsplass i Schultz gate 1 transformeres til et leilighetsbygg med 31 boliger og næringslokaler i gateplan.
Bygget føyer seg inn i den eksisterende bygningsstrukturen og kompletterer kvartalet som et typisk infill-prosjekt. Parkering
plasseres under bakken med egen bilheis. Bakgården ligger sørvendt og blir en oase i byen med vannspeil og frodig vegetasjon.

OVERVANNSHÅNDTERING

Takvann og overflatevann fanges i åpne vannrenner og føres ut i en kanal i sør hvor det fordrøyes i et åpent vannspeil. Kanalen
har en hard kant og en grønn kant, trapper leder ned til vannspeilet og gir kontakt til vannet, den grønne siden plantes til med
vegetasjon som trives i vannkanten. Ved store nedbørsmengder fylles kanalen og en vannrenne leder overskuddsvannet ut
av gårdsrommet.

FRODIG GÅRDSROM

Lengst i sør står en stor, majestetisk spisslønn, denne tas vare på og integreres i gårdsrommet. Treet har stor opplevelsesverdi
for gårdsrommet: Krona bringer det grønne preget oppover i etasjene til leilighetene rundt. Visuelt er treets størrelse
og omfang viktig som en motvekt til de store, massive byggene rundt. Det plantes blomstrende trær, busker og stauder, på
fasadene plantes det klatreplanter på vaier for en vertikal frodighet. Sitteplasser i det grønne inviterer til bruk og gir gode,
lune oppholdsarealer for beboerne.