Vaterland

 • Sted

  Slemmestad

 • År

  2014 -

 • Prosjekt

  Reguleringsplan

 • Størrelse

  50 dekar

 • Oppdragsgiver

  Slemmestad brygge/Røyken kommune

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Vaterland

Fjordbyen Slemmestad

Den nye byplanen for det gamle industristedet Slemmestad kombinerer det mest positive fra to verdener; Vann, sol og grønt langs Oslofjorden med tettheten i den europeiske byen. Slemmestad skal bli fjordbyen, der stedets sterke identitet iscenesettes: geologi, kalk, betong og industrihistorie.

Fra rør til kanal

Bøbekken renses og åpnes gjennom hele Vaterland i et markant blågrønt byplangrep fra sørvest til nordøst.

Kanalen der er dimensjonert for 200-års flom og kraftige regnskyll. Utover at ivaretage en viktig funksjon er kanalen et markant grønt og estetisk element i byen. Fra Vaterland fortsetter bekken gjennom strandparken for til sist at løpe ut i Oslofjorden.

Fortetting og beplantede fortau

Gatenettet i Vaterland er strammet opp og med beplantede fortau og gateparkering bliver dette et urbant oppholdsrom for beboerne i byen. Strandparken utvides rundt Knuseriet og blir én av fjordbyens attraksjoner.