Sundvollen

 • Sted

  Sundvollen, Hole kommune

 • År

  2017

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag

 • Oppdragsgiver

  Bane NOR og ROM eiendom

 • Arkitekt

  Arkitema

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Sundvollen

Ny stasjonsby

Med utbyggingen av Ringeriksbanen blir Sundvollen den første nye stasjonsbyen i Norge på over 50 år. Sundvollen vil oppleve en stor vekst som direkte følge av den nye Ringeriksbanen. Intercity er Norges største prosjekt og vil gjøre Østlandet om til ett felles arbeids- og bomarked.

 

Kompakt og blå

Sundvollen skal bli en kompakt og blå boligby med høy tetthet rundt stasjonen, mange nye innbyggere, kanaler, parker og
kort vei til det omkringliggende natur- og kulturlandskapet. Et hovedtema er den tette kontakten med vannet. Broer, brygger og vanntrapper gir mulighet for å komme tett på vannspeilet.

Nye møtesteder og attraksjoner

Nye Sundvollen bygges opp rundt jernbanestasjonen og Kroksundet, med «Jernbanekaia» som «strøket» i byen De to hovedkanalene  «Jernbanekanalen» og «Kleivkanalen»  bringer Kroksundet inn i sentrumskjernen og feirer vannet. Dagens fjordkant med verdifullt biologisk mangfold bevares og tilrettelegges med turveier. «Kleivparken» ved Kleivbekkens os etableres som sentrumspark på Sundvollen. Det nye fjordbadet «Tyribadet» blir en attraksjon ved Tyrifjorden.

Gode forbindelser for gående og syklende

Dagens veier bygges om til gater med beplantede fortau, som gir prioritet til fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. De nye gatene skaper nye forbindelser på tvers av Holeveien (E16) til fjorden og marka. Folk skal kunne gå til ”alt”, ha kort vei til tog og buss, og være uavhengige av bilen. Sundvollens byakse får tydelige start-/endepunkter i Sundvollen hotell og «Tyribadet», og knytter sammen «Kleivparken», fjordkanten, stasjonen og «Jernbanekaia».