Sørumsand

 • Sted

  Sørumsand, Sørum kommune, Romerike, Akershus fylke

 • År

  2013

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag, Byplan

 • Størrelse

  Ca. 245 dekar

 • Oppdragsgiver

  Sørum kommune

 • Arkitekt

  CF Møller Norge

 • Samferdsel

  TØI

 • Handel

  Vista Analyse

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Sørumsand

Sørumsand blir småby

Historisk er Sørumsand kjent for Tertitten og tømmerfløting. Alle tiltak frem mot 2040 skal forsterke stedets tilknytning til elvelandskapet, og forvandle stasjonsbyen om til en ordentlig småby med mangfoldig byliv. Vi bygger urbant, smart og grønt for det 21. århundre, for å blant annet hindre at det tusenårige kulturlandskapet gror igjen med bilavhengige byggefelt av ferdighus. God byplanlegging er jordvern.

Radius = 500 m

En kompakt by med gangavstand til stasjonen er den smarte og grønne byen for vår tid. Byen utvikles innenfor en radius på 500 meter fra jernbanestasjonen, som er akseptabel gangavstand. Den nye byplanen viser at handelen er lagt til én sentral gågate, som vi har kalt “Torggata”. Det legges til rette for fritids- og rekreasjonsmuligheter i sentrum og tilknytningen til Glomma forsterkes via “Stasjonsaksen”.

Det gode liv i "Stasjonsbyen"

Sørumsand er bygd opp rundt stasjonen; et perfekt utgangspunkt for fremtidens bærekraftige stasjonsby. På Sørumsand skal man spasere og sykle til skole og arbeid, eller ta toget til Oslo, Kongsvinger eller kanskje til og med til Aurskog og  Bjørkelangen, siden Urskog- Hølandbanen gjenåpnes. Utenfor stasjonsområdet og handelsgaten viser planen byboliger med boliggater og kvartalsparker. Det skal være kult å bo på bygda!