Slippen i Drammen

 • Sted

  Tangen, Drammen

 • Prosjekt

  Masterplan og reguleringsplan

 • År

  2019-2023

 • Oppdragsgiver

  SPG

 • Arkitekt

  Halvorsen & Reine

 • Illustrasjoner

  Halvorsen & Reine / Dronninga landskap

Slippen i Drammen

Ny boligbydel i tidligere industriområde

MAJESTETISK PLASSERING
Slippen er majestetisk plassert rundt en tange som markerer overgangen mellom Drammenselva og fjordbassenget. Stedet har lang industrihistorie knyttet til sjøfart og verftsdrift. Nå står området foran en total transformasjon, og det tidligere industriområdet skal omgjøres til et frodig og hyggelig boligområde med tette forbindelser til sjøen.

NABOSKAP MED FRODIGE GÅRDSROM
Bebyggelsen organiseres i ordnede lameller som gir ly for støy og vind, og som skaper rause og frodige gårdsrom som åpner seg mot fjorden. Gårdsrommene blir samlende parker der det tilrettelegges for ulike aktiviteter og møteplasser for mennesker i alle aldre. Det tilrettelegges for godt naboskap med bevisste overganger mellom private, halvprivate og offentlige soner på bakkenivå. Overvannet behandles åpent og økologisk gjennom gårdsrommene, og understreker områdets tilhørighet til fjorden. Gårdsrommene blir bilfrie, og det opparbeides mange nye gang- og sykkelforbindelser gjennom området. Sjøfronten blir en del av den offentlige elvepromenaden, slik at området gjøres tilgjengelig også fra sjøsiden.

NY FJORDPARK MED HISTORISKE ELEMENTER
Gjenværende elementer fra industriperioden beholdes og får nye funksjoner: De gamle bryggekonstruksjonene blir til badebrygger, promenader og sittetrinn i en ny fjordpark, der det også blir romslig solplen, barnevennlig sandstrand, mulighet for badehus og baderampe. Den tidligere slippen omgjøres til kajakkbrygge, og andre deler benyttes til barnevennlig sjøbad. Den nye fjordparken på Slippen har potensial til å bli en ny bydestinasjon.

ROLLE
Dronninga var ansvarlig landskapsarkitekt i arbeidet med masterplan for hele området rundt Slippen i perioden 2019-20. I 2022 fortsatte utarbeidet med detaljregulering for den østre delen av området. Arbeidet ble gjort i samarbeid med Halvorsen & Reine i begge faser.