Slemmestad

 • Sted

  Slemmestad, Røyken kommune

 • Fase

  Idéseminar. Våren 2010

 • Størrelse

  300 dekar by, 3 km gate, 30 dekar elvepark (alle mål er cirkatall)

 • Byggherre

  Røyken kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Slemmestad

Fjordby med gater

Det historiske sentrum forsterkes gjennom fortetting, funksjon og kvalitet. Det opparbeides en gateplan med sivegater for å lage en velfungerende by. Veiene bygges om til gater med tosidige fortau. Ny rundkjøring blir en ny byplass og et nytt nav i byen.

Fjordslott

De enorme siloene bygges om til nye funksjoner for eksempel rådhus; et fjordslott med Europas flotteste utsikt fra et rådhus. Og badebyen Slemmestad vil bli et internasjonalt varemerke.

Slima som sentralpark

Vassdrag skal være som premiss for byplanlegging og framtidig park. På Slemmestad renner det ei lita elv som har flere navn; Bøbekken, Doktorbekken eller Slima, som for alltid vil være er et strukturerende blågrønt element i den lille fjordbyen. Med vegetasjonspleie, tynning og nyplanting, belysning, benker, klopper og turvei, vil Slima bli Slemmestads Sentralpark.