Sætre

 • Sted

  Sætre sentrum, Hurum kommune

 • År

  2014

 • Prosjekt

  Byutvikling, reguleringsplan

 • Størrelse

  6 hektar

 • Oppdragsgiver

  Conceptor Eiendomsutvikling AS

 • Arkitekt

  Halvorsen og Reine AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Sætre

Kompakt byutvikling

Dagens Sætre sentrum kan videreutvikles til en kompakt sentrumskjerne med sterke blå-grønne kvaliteter. Eksisterende grøntstruktur videreutvikles og kulturminner, nærheten til sjøen og de naturgitte kvalitetene forsterkes. Det legges til rette for en kompakt og variert sentrumsutvikling innenfor en radius på 150 m. Sætre vil kunne bli en kompakt småby langs kysten, der det er gangavstand til «alt».

Sætre

Forsterket kontakt med sjøen og ny fjordpromenade

Ny bebyggelse tar utgangspunkt i eksisterende bygninger. Kontakten med sjøen forsterkes i mellomrommene og sørger for sikt mot sjøen. Det kan bli utsikt til sjøen og det grønne fra alle nye leiligheter. Kyststien kan følge sjøkanten og blir til en 225 m lang og variert fjordpromenade, med muligheter for å trappe seg ned mot vannet.

Ny bypark og elvepark

Planen gir muligheter for et sammenhengende parkdrag rundt kulturminnene; fra Sætre gård til fjorden. Stranden utvides til Malerhjemmet, som kan få sin renessanse som sted for kulturliv og sjøaktiviteter. Sætreelva kan bli et elveparkdrag som binder Sætre sentrum sammen på tvers av fylkesveien. Fiskevennlige terskler kan løfte vannspeilet høyere opp, slik at man får større glede av vannet. Det er mulig å lage en sidekanal i Sætrealléen, som går ut på det nye torget og videre ned til fjorden.

Grønne gater, nye plassdannelser og maritime aktiviteter

Dagens utflytende og bildominerte arealer strammes opp til sammenhengende beplanta gater, med brede fortau og kantparkering. Nytt kollektivknutepunkt med busstopp bør plasseres i Øraveien, nær Sætre brygge og den fremtidige hurtigbåten. Det nye torget kan plasseres ved Sætre gård og Sætrealleen. Gode plasser for maritime aktiviteter sørger for at Sætre kan forbli den særegne båtbyen med tett kontakt til sjøen. De åpne, maritimie plassene ved Losen og båtforeningens klubbhus, bidrar samtidig med fleksibilitet innenfor Sætres sentrumskjerne, og skaper rom for nye muligheter.