Petersøya

 • Sted

  Petersøya, Hønefoss, Ringerike

 • År

  2013

 • Prosjekt

  Skisseprosjekt

 • Størrelse

  Ca. 10 mål

 • Oppdragsgiver

  Conceptor Eiendomsutvikling, Tronrud Eiendom

 • Arkitekt

  Børve & Borchsenius

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Petersøya

Elveby

Den mektige Hønefossen har gitt byen navn. Byen har vokst opp rundt fossen og elvemøtene. Vannet danner selve grunnlaget for bydannelsen og gir byen identitet og karakter. Midt i elvemøtet ligger Petersøya, som et grønt hjerte. Petersøya ligger med gangavstand fra Søndre Torg, og inngår dermed i bykjernen. Utvikling av Petersøya er være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Byøy

Petersøya ligger midt i byen og kan romme deler av byens forventede befolkningsvekst. Med Petersøya får Hønefoss en ny og utvidet bystruktur med moderne byboliger som gir flere folk i sentrum. Petersøya kombinerer det urbane med en unik beliggenhet med grønt, vann, sol og utsikt på alle kanter.

Landskap og grønnstruktur

Bebyggelsen plasseres slik at den frodige randsonen beholdes som offentlig tilgjengelig park. Den søndre og nordre tuppen på Petersøya er allerede vakre landskapspunkt, og kan bli frodige og offentlige parkrom. Mellom bebyggelsen legges det opp til grønne fellesområder med halvoffentlig karakter, i tillegg til lekeplasser.
Petersøya er i dag regulert til friluftsområde, men blir relativt lite benyttet, til tross for den sentrale plasseringen. Vårt forslag bevarer de grønne breddene, men bygger på den indre delen av øya, som i dag er treløs og åpen. Kantvegetasjonen tas vare på og pleies, slik at den blir en elvepark. Elveløpet utgjør grunnlaget for frodige vegetasjonsbelter med våtmarksområder, fugleliv, fisk og elvemuslinger.