Nodeland

 • Sted

  Nodeland, Songdal kommune

 • År

  2014

 • Prosjekt

  Mulighetsstudium for byplan

 • Størrelse

  2 dekar

 • Oppdragsgiver

  Statens Vegvesen region Øst

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Handel

  Vista Analyse

 • Kulturhistorisk kompetanse

  Høyer Finnseth

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Nodeland

Stasjonsbyen

2150 nye boliger i gangavstand til jernbanestasjonen og sentrum vil skape en ny hverdag i Nodeland. Bymessig fortetting med hagebyer og grønne kvartaler vil gjøre Nodeland om til en liten stasjonsby på Sørlandsbanen, stor nok til at lokaltoget får halvtimesavganger til Kristiansand.

Meanderbyen

Sygna slynger seg og meandrerer sakte sørover i et fall på 1/1000, og skaper mange vakre nes og viker. Meanderbyen Nodeland skal også utvikle seg etter elvas logikk. De dramatiske åsene og heiene på hver side skaper et sterkt landskapsrom. Nodeland blir derfor et ganske lineært tettsted på breddene langs elva, langs jernbanen og Songdalsvegen fylkesvei 461. De nye byggeområdene planlegges for å takle en 100-årsflom, eventuelt en 200-årsflom.

Sygna anevy

Den nye byplanen vil styrke folkehelsa på flere plan. I hverdagen oppmuntres det til å gå og sykle, i stedet for å bile til alt. Folk vil bo så nære sentrum at det vil føles lett og praktisk å gå, spesielt på de nye, brede, beplanta fortauene og gangstiene. Fylkesveien bygges om til miljøgaten Sygna Aveny på stedets, de syklendes og på de gåendes premisser. Nodelands eksisterende friluftsliv synliggjøres ved et turveisystem som passer både den travle urbane og den spreke friskusen.

Folkehelse i hver dråpe

Nodelands viktigste ressurs er vann. Det skal legges til rette for aktiviteter i sentrum, elva muliggjør bading, fisking og kajakk. “Elvepromenaden” og “Snarveien” binder sammen plasser, parker og steder i Meanderbyen Nodeland. Sygna blir slik en generator for nye parkopplevelser, hverdagskvaliteter og unike boformer. Slik blir Nodeland en del av dagens paradigmeskifte, fra byggefelt til by; fra vei til gate; fra sted med problemer til attraktiv meanderby på stedets og menneskenes premisser.