Nesbyen

 • Sted

  Nesbyen, Nes kommune

 • År

  2017

 • Prosjekt

  Paralelloppdrag

 • Størrelse

  75 daa

 • Oppdragsgiver

  Nes kommune

 • Arkitekt

  Arkitema Architects

 • Handel

  Vista analyse

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Nesbyen

Tog, gange og sykkel

Nesbyen må være rigget til jernbanerevolusjon 2024 og framtida går på skinner. Jernbanen er en sivilisasjonsbygger.
Nesbyen er sykkelbyen i Hallingdal. Det opparbeides terrengsykkelstier ned fra Nesfjella. Nærturer i sentrum skiltes fra sentrumsparken og nye Nes torg.

Markedsgrunnlag

5000 nye hytter i Nes gir det 15000 gjester. Det registreres en økende interesse for hytter med økende bruk av fjellhytter på vinteren. Vi lager funksjonsdeling i sentrum.     Konsept: Dagligvareforretninger og strøksgatehandel i sentrum og byggevarer utenfor sentrum.

By

Gamle Nes er et kulturminne og viktigste aktivum, og består av ett stort kvartal, 120m x 240 m, som omsluttes av fire gater med naturstein, beplantede fortau, lysplan, benker og sykkelparkering. Bygda og bilen henger sammen. Parkeringsplasser samlokaliseres. Nye fortau medfører redusert bilbruk.

Blågrønn struktur

Hallingdalselva er dalens vakreste element. Stikkord; reint badevann i badepark og ny gangbru fra stasjonen. Skulpturene fra Nordmannsdalen plasseres i den norske parken.. «Hompetitten» blir Nesbyens pump track bane.

Opprusting av fasader, stakitt og lagring

Fortetting er viktig; hus uten leietakere må tas tak i spesielt. Lagring av utemøbler etc skjermes fra gatebildet. Butikkfasader rustes opp og vindus-utstilllingene gjøres attraktive. Hus og stakittgjerder males etter vår fargepalett.