Kompaktbyen Kongsberg

 • Sted

  Kongsberg sentrum

 • År

  2006-2009

 • Prosjekt

  Byplanlegging / transformasjon

 • Størrelse

  200 dekar elvepark

 • Oppdragsgiver

  Kongsberg kommune

 • Arkitekt

  Prinsen arkitektur

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga Landskap

Kompaktbyen Kongsberg

3.000 nye boliger

Teknologibyen Kongsberg vokser og skal fortettes med opptil 3.000 byboliger i sentrumskjernen de neste 30 åra. Folketallet i bykjernen vil stige fra dagens 1.000 til ca 7.000, som tilsvarer omtrent innbyggertallet byen hadde i 1770. Planen er et alternativ til den tradisjonelle, bilbaserte feltutbyggingen i åsene

Lågen badeby

Lågen er det logiske og ordnende elementet. En sammenhengende elvepark med promenade og aktiviteter skal forvandle den stille byen om til en aktiv elveby.

Fra motorvei til aveny

Et sammenhengende nytt gatenett introduserer offentlighet. 3.000 nye gatetrær skal plantes for å skape et grønt og levende byliv for det 21. århundre.

Fra byggefelt til bykultur

Alle tiltak skal være med å forsterke bykulturen og bylivet, som er undergravet etter tiår med utflytting av sentrumskjernen.