Geiranger sentrum – verdensarvområdet

 • Sted

  Geiranger i Stranda kommune

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie, skisseprosjekt og formingsveileder

 • År

  2022-2023

 • Oppdragsgiver

  Stranda kommune

Geiranger sentrum – verdensarvområdet

Mulighetsstudie og skisseprosjekt for stedsutvikling

Mulighetsstudie med skisseprosjekt og formingsveileder for tre bygg, kaifront og sentrumspark i samarbeid med 3RW arkitekter.

Studien gir en overordnet retning for sentrum, med en utviklingsplan med gjennomføringsstrategi for Geiranger sentrum innenfor rammene til reguleringsplanen og det mulighetsrommet som følger av at Geiranger står på UNESCOs verdensarvliste. Medvirkning har vært sentralt i arbeidet, med møter med alle relevante aktører på stedet, folkemøte og aktive medvirkningsprosesser med barn og unge.

Studiet og planen gir føringer for videre forretningsutvikling i sentrum, en strategi som viser hvordan en bedre kan utnytte eksisterende areal til nye aktivitets – og salgstilbud, og gir en overordnet plan for videre byggeaktivitet.