Gateplan på Ski

 • Sted

  Ski, Akershus

 • År

  2013 -

 • Prosjekt

  Utredning og detaljering av gatenett

 • Størrelse

  4 km gate

 • Byggherre

  Statens Vegvesen region Øst

 • Ingeniør

  Øvre Romerrike Prosjektering

 • Trafikk og byplan

  Plan Urban

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Gateplan på Ski

Paradigmeskifte

Når tettstedene vokser til byer, bygges veiene om til gater. Dette er i høyeste grad aktuelt for den gamle og loslitte stasjonsbyen Ski, som med ny bane til hovedstaden, skal vokse og bli en større, attraktiv by på linje med Drammen og Lillestrøm. Gatene utformes som de er selvforklarende og uten at man må skilte unødig. De offentlige byrom utformes konsekvent med gjenkjennelig materialbruk og design, slik at man kan kjenne seg igjen og orientere seg i de ulike gatene.

Byens ryggrad

Planen viser et nett av hovedgater, som blir Skis ryggrad i byplanen. Felles for alle er at de er utformet på stedets, kollektivreisendes, fotgjengernes og syklistenes premisser. De nye gatene vil være strukturerende for bebyggelsen som kommer ved at bygningene naturlig vil forhold seg til de nye byrommene.

Parkgater

Hovedgatene er utformet som parkgater. Det vil si at vi har foreslått sammenhengende, grønne strukturer i alle gatene for å introdusere liv i overgangen mellom bykjernen og ytre by. Gatetrærne skaper en grønn utsikt fra hver eneste leilighet og hvert eneste kontor i den nye byen. Det brukes først og fremst gatetrær, som tilpasses klima og vekstforhold i en by. Vi har et sekstitall av arter og sorter som passer til formålet.

Plassene

Rundkjøringer og gatekryss utformes som byplasser med gatestein i kjørebanen, der bilen i større grad er på besøk enn i gata. Møblering, belysning og beplantning skiller seg ut fra gateløpene. De fineste byplassene har kunstnerisk utsmykning, som vannarrangement. Den nye byplanen på Ski er en av de største gateplanene i Norge, og blir en viktig referanse i paradigmeskifte fra bil til buss, sykkel og gange.