Fjell

 • Sted

  Fjell, Drammen

 • År

  2012

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag

 • Størrelse

  800 dekar

 • Oppdragsgiver

  Drammen kommune

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Samfunnsgeograf

  Ingvild Rød

 • Ingeniør

  Sweco

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Fjell

Fjell Aveny

Den 2,5 km lange, buktende hovedgata i drabantbyen Fjell bygges som en aveny med brede fortau, beplantet rabatt, 400 gateparkeringsplasser og nye holdeplasser. Overskuddsvarme fra energiverket legges som varme i fortau for å gi bydelen komfort og universell utforming.

Fra bekkelukking til bekkeklukking

Tre små bekker med helt rent vann kommer fra skogen. Alle overvannsledninger og lukkede bekker graves opp, og regnvann fra tak og harde flater føres til bekkene. Den store høydeforskjellen gjør at bekkene lager småfosser som klukker og lever hele året.

Fjell

Fra kratt til park

Før utbygging i skogen skal den fineste vegetasjonen skjøttes slik at de får en parkverdi. Gran og kratt fjernes for la de vakreste trærne stå igjen som en lys parkskog med vårblomster. Oppstamming vil øke følelsen av sikkerhet og gir et fint perspektiv inn mellom stammene.

Dumpa bydelspark

Høyspentledningen graves ned for å få et stor og fri park. Bekken demmes opp til en stor dam med badestrand og skøytebane. Parken beplantes med blomstrende trær. En bred, sirkulær promenade rommer benker og belysning, som vil gjøre parken om til en bydelspark for alle.

Drammenstrikken

Buskeruds mest brukte busslinje er bussen til Fjell, som erstattes med trikkelinje 1 fra Bragernes, for å gi status, identitet og komfort og som vil sette Fjell på Norgeskartet.