Elverum

 • Sted

  Vestad, Elverum kommune

 • År

  2005-06

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag sentrumsutvikling

 • Størrelse

  2 km promenade, ca. 55 dekar

 • Oppdragsgiver

  Elverum kommune

 • Arkitekt

  Telje - Torp - Aasen arkitekter AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Elverum

By

Vestad skal inngå i bykjernen. Dagens barrièrer; Glomma, riksvegen og jernbanen, iscenesettes og utvikles til aktivum for den nye bydelen Vestad. Glomma speiler himmelen og forvandler den tørre Østerdalen til et flodlandskap. Elvepromenader, brygger, elverestaurant og bad bringer byen nærmere elva. Det kan lages et “Glommometer”: en park for flommmåling. For å motvirke barrièrevirkningen på tvers av elva bør det bygges ei ny ”Skansebru”.

Gater

Det tas utgangspunkt i eksisterende gatestruktur. Eksisterende og nye veger opparbeides til levende bygater. Brede, beplanta fortau og gateparkering innfører det gode bylivet. RV 25 forvandles til en vakker og pulserende ”Østerdalsaveny” med dobbelt allé og moderne belysning. Smug opparbeides som snarveier i de store kvartalene. Byggelsen skal være fleksibel, gi mulighet for utvikling av morgendagens byfunksjoner og inkludere et sentrumsnært og variert bomiljø.