Elvebyen Ålgård

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal kommune

 • År

  2006 + 2013-2017

 • Prosjekt

  Sentrumsplan, elv, kanal, torg, park, gate

 • Størrelse

  8 dekar

 • Oppdragsgiver

  Gjesdal kommune

 • Arkitekt

  CF Møller, Arkitema Architects, Haugen Zohar

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Ingeniør

  Dimensjon

 • Flomsikring

  Dr. Blasy, Dr. Øverland Beratende Ingenieure

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Elvebyen Ålgård

Omfang

Dronninga landskap har vært involvert i en rekke prosjekter rundt utvikling av nye Ålgård sentrum i Gjesdal kommune. Arbeidet har gått over 11 år. I 2006 vant de den begrensede konkurransen for Ålgård torg. I 2013 deltok vi i et parallelloppdrag om nye Ålgård sentrum, som 1 av 4 lag. I 2014 vant vårt lag konkurransen om utarbeiding av reguleringsplan for sentrumsområdet, med utgangspunkt i vårt forslag i parallelloppdraget. I etterkant av reguleringsplanarbeidet har Dronninga landskap hatt det landskapsarkitektfaglige ansvaret for detaljprosjekteringen av en rekke delprosjekter
innenfor dette sentrumsområdet: flomsikring av Figgjo og utformingen av elveparken langs Figgjo (2016), utforming av den nye sentrumsgata Torgveien (2016), utforming av Ålgård torg og kanalpark (ferdig bygget 2017, planting våren 2018).

Elvebyen og industribyen Ålgård

Det nye sentrum utvikles på et tidligere industriområde, inntil Ålgård stasjon og den gamle Lokstallen. Elva videreutvikles til å bli stedets varemerke, slik at Ålgård blir igjen en elveby. Restene fra industriperioden tas vare på og bevarer den lille byens identitet.

Elvepark og flomsikring

Elva Figgjo er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Det er opparbeidet en ny elvepark langs Figgjoelvas bredder, på to terrasser som samtidig ivaretar vannsituasjonen ved 200 års flom. Elverommet utvikles til en blågrønn elvepark med rom for aktiviteter, møtesteder, sykkelveier og elvestier. Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser.

Torgveien

Den nye Torgveien er Ålgårds nye sentrumsgate. Brede, beplantede fortau med dyp rød teglsteinsdekke gir gode rammer for trygge og attraktive møteplasser, samtidig som den ivaretar adkomst og noe parkering.

Ålgård torg

Nye Ålgård torg blir sentrum i den nye elvebyen. Torget plasseres ved Lokstallen, som er pusset opp og blitt det naturlige møtestedet i sentrum. På torget legges i disse dager et teppe av teglstein, som en del av den kunstneriske utsmykkingen. Et aktivitetsområde opparbeides like ved. Torget binder sammen de to kjøpesenterne Amfi i nord og Norvegian Outlet i sør sammen med foreslått ny bebyggelse. Bruk av vegetasjon binder det hele romlig sammen.

Ny kanalpark

Et sideløp av Figgjoelva utgjør et lite vassdrag, som ved hjelp av terskler gir generøse vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Kanalstier med universell tilrettelegging og mange benker og kryssinger samt ei sandstrand sørger for at man kommer tett på vannet. Mange ulike arter av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima vil gi skjerm, frodighet og variasjon gjennom året, er plantet langs kanalen slik at dette blir i ordets forstand: en kanalpark.