Byplan Ålgård

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal kommune, Rogaland

 • År

  2013-2014

 • Prosjekt

  Byplan-parallelloppdrag, reguleringsplan

 • Størrelse

  16 dekar

 • Arkitekt

  C. F. Møller

 • Kunstner

  Haugen/Zohar arkitekter

 • Samferdsel

  TØI

 • Handel

  Vista analyse

 • Miljø

  Erichsen & Horgen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Priser

  Vinner av Statens pris for byggkvalitet 2019. Finalist til prisen “Norges beste uterom” 2019. Finalist og diplom, Norsk Lyspris 2019 Ålgård torg og kanalpark

Byplan Ålgård

Fra tettsted til storby

Tettstedet Ålgård skal utvikles til en hyggelig småby. Basert på stedets premisser innfører vi et hierarki av tiltak innenfor byforming, gatenett, grønn- og blåstruktur og design, og som vil forsterke Torget som hjertet i den nye småbyen Ålgård.

Fortette sentrum

Flest mulig funksjoner plasseres i sentrum, slik at «alt ligger nær alt». Det bør heller bygges tett og høyt i sentrum, enn å bygge blokker og villaer på åsene rundt. Dette bidrar til mer liv i sentrum og til mindre bilkjøring, samtidig som det bevarer Ålgårds vakre natur- og kulturlandskap.

Knytte byen til elva

Figgjoelva var grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Elva videreutvikles til stedets varemerke. Vannet føres inn i sentrum slik at Ålgård blir en elveby. Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til mangfold og opplevelser.

En grønt sentrum

Parallelt med fortettingen utvikles det et mangfold av grønne arealer. Nye Ålgård blir en frodig småby som er attraktiv og helsebringende for mennesker, samtidig som den gir grunnlag for et rikt fugle-, fiske- og dyreliv.