Adamstuen

 • Sted

  Adamstuen, bydel St. Hanshaugen, Oslo

 • År

  2017-2018

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag: Mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep. Etterbruk av statens eiendommer på Adamstuen

 • Størrelse

  Ca. 67 daa og 59 000 kvm BTA eks. bebyggelse

 • Oppdragsgiver

  Statsbygg på oppdrag fra KMD

 • Arkitekt

  Mad arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Kulturarv

  Forsvarsbygg

 • Urban design

  Levá Urban Design

 • Illustrasjoner

  Dronninga landskap

Adamstuen

"Maks by - maks park"

Adamstuen, hva nå?

Med en over 100 år gammel bebyggelse, og historiske røtter tilbake til reformasjonen, huser Statens eiendommer på Adamstuen en stor kulturell verdi det er viktig å forvalte og videreføre med respekt. Rundt eiendommen finnes tett befolkede bygårder og
ettertraktede boområder. Tomta har i så måte et enormt potensiale for å bli det nye tyngdepunktet i bydelen og tilføre kvaliteter og glede til nabolaget.

Visjon

Utgangspunktet for det nye tyngdepunktet på Adamstuen er en videreføring av de eksisterende strukturene. Både kulturhistorien bygningene representerer – og landskapet. Prosjektet skal bevare mest mulig, fortette og lage bystrukturer, og gi bydelen en
ordentlig park. Stikkordene er tilgjengeliggjøring, fortetting og aktivisering.

Lindernparken

Med Lindernparken har Oslo kommune mulighet til å etablere indre Oslo vests siste større parkanlegg. Parken har sitt utspring i historiske Lindern gård og spesielt vakker og kraftfull er den gamle lønnealleen opp til gården.

Lindernbekken

Bekkeløpet Lindernbekken etableres over den eksisterende Bislettbekken, som i dag ligger i rør og ikke kan åpnes. Overflatevannet på tomten håndteres internt, på den måten at det ledes til bekken. Vi gjør bruk av det naturlige vassdraget i geomorfologien, og spiller på herlighetsgodene som følger ved bruk av vann i tett bystruktur