Skaret park

 • Sted

  Ormerudveien 8, Kolbotn

 • År

  2016-

 • Prosjekt

  Rammesøknad

 • Størrelse

  2,8 daa gårdsrom og 3,5 daa parkskog

 • Byggherre

  Solon Eiendom

 • Arkitekt

  CODE arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Plan

  Dronninga landskap

 • Perspektiver

  EVE

Skaret park

En sørvendt boligpark

Alle tiltak i landskapsplanen er utarbeidet for å få utearealene i Skaret skal framstå som frodig boligpark med parkdam av høy kvalitet. Støyskjermen fjerner støy fra Rikåstunnelen, rv 152 og rundkjøringa i Skiveien rv 132. Den lager en ramme om boligparken med fordrøyningsdammen. Her plantes det vannplanter, som iris og liljer av estetiske og vannrensende årsaker. Lange sittekanter skaper en fin situasjon mot sør. Heller rundt dammen inviterer til parkvandring. Pergolaer skaper usjenerte steder i boligparken

Ormeruddammen

Alt overvann fra tak og harde flater på eiendommen samles opp i utvendige renner og sendes til fordrøyningsdammen. I tillegg føres vannet fra overvannet i fra naboeiendommene Ormerudveien 10, 12, 14 via «Ormerudbekken» gjennm Skaret ned til Ormeruddammen, som har en fordrøyningskapasitet på 70 m3.

Ormerudbekken naturlekeplass

En naturlekeplass opparbeides langs den lille flombekken, «Ormerudbekken», som får klopper, stein og vegetasjon med spiselige bær, og gjør området i vest og sørvest om til et naturlik lekeplass.

Ny promenade i nærskogen

Det anlegges en ny gruslagt parkpromenade gjennom skogholtet mot Skiveien. Promenaden er 100 m lang og 3 m bred. Det tynnes imidlertid kraftig i dagens krattskog for å skape en parklignende situasjon. Vi lar de fineste trærne og buskene stå igjen. Promenaden passerer en dramatisk, mosekledd bergvegg. Skogholtet blir en ny, tilgjengelig del av Kolbotns grøntstruktur.

Fargerik beplantning

Det lages en komposisjon av blomstrende småtrær, busker og klatreplanter. Bunndekkende stauder erstatter plen, og står for frodigheten på bakken.