Ullevål tårns park

 • Sted

  Nedre Ullevål 5, Oslo

 • Prosjekt

  Byggeprosjekt

 • Prosjektperiode

  2012-16. Ferdigstillet våren 2016

 • Byggherre

  Solon Eiendom

 • Størrelse

  2.100 m2

 • Arkitekt

  CODE arkitekter

 • Anleggsgartner

  Morten Gultvedt Entreprenør AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Camilla Jensen, Dronninga landskap

 • Priser

  Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016

Ullevål tårns park

Paviljong under asketrær

Ullevål tårn er plassert lengst nord på tomta. Dette skaper et deilig og solrikt sted på det langstrakte høydedraget på Ullevål. Den nye blokka, den gamle trafoen under to svære asketrær og den nye trekanta dammen lengst sør, danner hovedmotivet i anlegget. Askenes lette bladverk filtrerer det sterke sollyset, skaper blondeskygge under seg og fungerer som ei grønn, florlett gardin til leilighetene

Kvartalspark

Den nye kileformede parken er inndelt i flere soner til opphold og lek i et stramt formet hageanlegg. En akse fra hovedinngangen i nord går gjennom bygget og videre gjennom den nye kvartalsparken til dammen lengst i sør. Sykkelparkering er lagt på nordsida, mens en solrik fellesterrasse er lagt på sørsida mot kvartalsparken. De 4 leilighetene i 1. etasje har privathager.

Parkdam

Regnvannet fra bygningen og fra de harde flatene ute, samt vann fra byggegropa under parkeringskjelleren, er pumpa opp og ut i en underjordisk kum, og det ekte regnvannet blir sendt videre opp i dagen. Rundt dammen er det planta de vannelskende iris og dagliljer, som skaper frodighet, og som renser vannet for nitrogen og fosfater.

Farger

Kantene rundt dammen er beplantet av over 3.500 iris og dagliljer, som rammer inn bassenget. På sommeren vil liljer av mange slag pryde dammen; sibiriris blomstrer i blått og hvitt, mens dagliljene kommer i ulike nyanser av gult, oransje og brunt. Tidlig på våren blomstrer trollhasselen på bar kvist i forskjellige gule, oransje og røde nyanser. På forsommeren lyser en rekke av magnolia langs terrassen. Trollhasselen får gode høstfarger i oransje.

Paviljongen, de gamle trærne og den frodige beplantningen rundt dammen gjør hageanlegget om til en ny kvartalspark på Ullevål langs den gamle veien inn til Oslo.