Løchenveien 30-36

 • Sted

  Løchenveien 30-36, Bygdøy, Oslo

 • År

  Prosjektering 2018-20. Bygging 2020-22

 • Størrelse

  4 dekar

 • Byggherre

  Bonum AS

Løchenveien 30-36

ET NYTT PARKKVARTAL PÅ BYGDØY
4 nye hus med to villaleiligheter hver er plassert som et tun rundt et vannspeil. Syv store “Munch-furuer” og ett pæretre er bevart ved marksikringstiltak gjennom hele byggeprosessen. 46 nye prydtrær er plantet for å skape en boligpark. 320 m med bøkehekker skaper ei grønn ramme rundt hele kvartalet. Ytterligere 265 m med liguster fra Fyn skaper ramme for de interne hagene.

EN HVITBLOMSTRENDE HAGE
Hvitblomstrende småtrær, solitære busker, stauder og løk gjør anlegget om til en hage i nyanser i grønt og hvitt. Praktmagnolia i april, pæretrær i mai, hvit blåregn i juni, blomsterkornell i juli, sommersyrin i august, syrinhortensia og hvit solhatt i september, lyser opp mot vintergrønne bunndekkere og hekker. Hagerørkvein er plantet som prydgras, og er blikkfang når den vaier i vinden.

BRUSTEINGATE
Oppkjørselen er utformet som ei 100 m lang brusteinsgate med rødlig smågatestein. som også er satt som vannrenne og som fast dekke i hagestiene. Hagemurer og trapper en lys granitt. Regnvannet fra tak på hus 1 og 2 og harde flater er ført til et langstrakt pukkbasseng under intergata. Foran inngangen og selve hagen gir røde granittplater et eksklusivt og stilig preg.

EN OASE
Sentralt i anlegget danner stramme hekker en liten kvartalspark på 20 x 35 m, der to malmfuruer har fått hedersplassen. Overvannet fra takene i hus 3 og 4 og harde flater er ført til en sentral fordrøyningsdam i plass-støpt betong, som beskriver omrisset av et tidligere hus på eiendommen. Kvartalets ikon er dammen, som speiler himmelen ned i anlegget. Hvitblomstrende iris og roser feirer sommeren og er med på å lage en ny boligpark på Bygdøy.