Kværnertoppen

 • Sted

  Kværnerbyen

 • År

  2012-2019

 • Prosjekt

  Gårdsrom, rammesøknad

 • Størrelse

  10 mål

 • Oppdragsgiver

  OBOS, Vedal

 • Arkitekt

  Løvseth + partner

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Kværnertoppen

DRAMATISK TERRASSERING

212 leiligheter er blitt innpasset i en nordvendt og bratt skrent og tidligere fyllplass, øverst i Kværnerdalen. Bygningene danner et langstrakt, terrassert gårdsrom med 20 m store høydeforskjell. Terrassene har ulikt preg og programmering: mens noen er brede og sjenerøse med plass til aktiviteter, er andre smale gallerier, egnet som utsiktspunkt. Terrassene er koblet sammen med trapper og gangveier, slik at det dannes mange veier å gå. Dette er et ypperlig sted for trappeløping! Boligparken er beplantet med skyggetålende og stedlige planter som gir gårdsrommet et frodig preg. Takvannet slippes ut i en grønn seng i nederste terrasse, innerst i den mørkeste kroken.

BRATT TOMT

Prosjektområdet ligger i en nordvendt, bratt skråning der Ekeberg møter Svartdalen langs Alna. Det er over 20 meter høydeforskjell på det meste, og tomten har god utsikt mot Vålerenga kirke i nord og Oslo sentrum i vest. Bygningsmassen er plassert slik at solen stenges minst mulig ute i perioden tidlig ettermiddag til kveld.

TERRENGFORMING

Gårdsrommet opparbeides med terrasser som korresponderer med innganger til boligene og adkomsten fra Ingeniørveien, samt terrenget i vest. Arealene opparbeides som gårdsrom med hardt dekke, plantefelt, møblering og integrert belysning. Langs Enebakkveien tydeliggjøres landskapssituasjonen ved en langsgående terrengmur.

GRØNNE GÅRDSROMSTERRASSER

Gårdsrommet skal fremstå som frodig gjennom hele året, med en variert og hardfør plantebruk. Det plantes klatreplanter langs fasader og murer. Ramper og trapper følges opp av vegetasjon enten som hekk, klatreplanter eller høyere busker. Det opparbeides forhager langs fasadene mot gater og gårdsrom, og disse knyttes til leilighetene på inngangsnivå. Forhagene utformes som beplanta terrasser eller ved en beplantet skjerm eller hekk.
Det skal opparbeides takhager på byggene. I motsetning til det nordvendte, dype gårdsrommet er takarealene luftige og solfylte med god utsikt mot vest og mot nord. Gode oppholdsareal på takene blir derfor svært viktig i dette prosjektet. Hver takhage vil være sammenhengende med gangveier og plassdannelser mellom grønne arealer. Taket dimensjoneres for nok jordvolum som muliggjør planting av store trær.