Kantorbekken park

 • Sted

  Kolbotn, Oppegård, Nordre Follo

 • Prosjekt

  Boligpark

 • Størrelse

  30 dekar

 • Oppdragsgiver

  Cava Eiendom og Attivo Eiendom

 • Bygghere

  Cava eiendom

 • Prosjektperiode

  Rammesøknad 2017-

 • Arkitekt

  Petter Bogen arkitektkontor AS

 • Ingeniør

  Sweco

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Kantorbekken park

KANTORBEKKEN BOLIGPARK

Kantorbekken boligpark får gode solforhold med Kantoråsen i sør, Veslebukta i Kolbotnvannet i øst og Kantorbekken mot vest. Ny promenade, trapper, belysning, utstyr og et helhetlig beplantningskonsep skal gjøre landskapsprosjektet til Kantorbekken boligpark.

 

KANTORPROMENADEN

En beplantet promenade på 400 m og 4 m bred langs nyåpnet Kantorbekk og de nye blokkene inngår som en del av en offentlig grønnstruktur og blir en herlighetsfaktor på Kolbotn. Promenaden er offentlig tilgjengelig, og er koblet sammen med eksisterende gang- og sykkelveier langs Kolbotnveien og Kantorveien. Det oppstår steder langs Kantorpromenaden, som skal plantes med svartor, som har gitt bekken sitt navn; en kant med or!

KORTREIST STEIN

Promenaden er tilpasset utrykningskjøretøyer og får en skreddersydd bred platekantstein, 30 cm bred «oslokantstein» eller mur av norsk granitt, som lager kanter på promenaden. Den får dekke av tegl for å få litt farge inn i anlegget. Trapper fall 1/3 med repos, med lave opptrinn og dype inntrinn, dette gir en en behagelige trapp å gå og sitte i.

VASSDRAGETS LOGIKK

Kantorbekken er utløpet til Kolbotnvannet, som renner 1260 m fra Kolbotnvannet og ned til Gjersøen. Kantorbekken er per i dag bare åpen i 247 m, mens den resterende kilometeren (1013 m) lagt i rør. Kantorbekken åpnes nå i nye 214 m til et åpent vassdrag på 461 m og gjenfinner stedets tapte geografi og logikk. Bekkeåpningen vil bli referanse for Kolbotn, Nordre Follo og for landet for øvrig, i tillegg til den økologiske dimensjonen og det estetiske parkelementet Kantorbekken skaper.