Hektneråsen boligpark

 • Sted

  Hektneråsen, Rælingen kommune

 • År

  2017

 • Prosjekt

  Boligpark, bekkeåpning

 • Størrelse

  30 dekar

 • Oppdragsgiver

  Hekneråsen Utbygging

 • Arkitekt

  Petter Bogen Arkitektkontor

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Illustrasjon

  Dronninga landskap, Dots AS

Hektneråsen boligpark

BOLIGPARKEN

Landskapsprosjektet består av et areal på 30 dekar, som opparbeides som en boligpark mellom blokkene. De frittliggende blokkene får gode solforhold. Nye promenader, åpning av Fjellbekken, belysning, utstyr og et helhetlig beplantningskonsept skaper Hektneråsen boligpark.

TRISTILPLASSEN

Oppsalsvegens retning og geometri fra sør føres inn som ei gate med beplantede fortau inn i området. Promenaden er 1,1 km lang og 3 m bred, og slynger seg gjennom hele boligparken. Den passerer den dramatisk vaiersagde gneisveggen «Geologiveggen». Promenaden får dekke av tegl for å få litt farge inn i anlegget, og for at Rælingen har hatt teglproduksjon. På Tristilplassen, hjertet i boligparken, finner vi parkmessige dam med solrike sitteplasser, bocciabane, tuftepark og sandvolleyballbane.

EN BLOMSTERPARK

Det opparbeides et vertikalt og horisontalt hierarki av vegetasjon i boligparken. Det plantes blomstrende småtrær av plantestrategiske årsaker. Stikkord: lunder av frukttrær; forhager med spirea og syriner; norske urter, busker og trær langs bekken; klatrehortensia på murene; og bunndekkende planter for å unngå plen. Vegetasjonspalletten skal være frodig og vakker, slik at hele anlegget vil framstå som en park.

ÅPNING AV FJELLBEKKEN

Alt overvann sendes til fordrøyningsdammen og Fjellbekken, som åpnes i en lengde på 130 m. Fjellbekkens åpning vil ha positive effekter på reduksjon av flom og drenering av kaldluft. Bekken blir en blågrønn korridor for dyrelivet og vil fungere som lekebekk og estetisk element. Hektneråsen blir en boligpark med gjenåpning av Fjellbekken i en ny bydel på Rælingen.