Heggedal torg, Asker

 • Sted

  Heggedal, Asker

 • År

  2018-2021

 • Prosjekt

  Torg og boligpark

 • Størrelse

  13 dekar

 • Oppdragsgiver

  Tandberg eiendom

 • Arkitekt

  Vigsnæs+ Kosberg++Arkitekter AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Heggedal torg, Asker

TORGET PÅ EIDET

Heggedal torg er det nye sentrumstorget i Heggedal i Asker, plassert mellom Kistefossdammen og Gjellumvannet på et eid i
landskapet, der bekken “Skithegga” renner forbi og binder de to vannene sammen. Torget har umiddelbar nærhet til togstasjonen
og omkringliggende boligområder. Her skal det tilbys offentlige funksjoner, handel, sørvis og boligfortetting. Det meste av
uteområdet er bygget oppå parkeringskjeller. Et gulv av tegl dekker torget og de smale passasjene som knytter torget til gatene
omkring. Store plantefelt med frodig vegetasjon danner rom og lunder, gir liv og skygge, og leder regnvann i åpne systemer. Torget
kobler seg på Asker kommunes nye offentlige parkområdet på nordsiden av Kistefossdammen.

PRIVAT OG OFFENTLIG

Både torget, smugene og to takhager er offentlige. Takhagene har i tillegg avgrensede private terrasser tilknyttet leilighetene. I
1. etasjene, som flankerer torget og fortauene, finner en forskjellige typer næring: kafeer, innbyggertorg, bibliotek, butikker. Et
fonteneanlegg og sitteplasser for alle på ulike lokasjoner samt uteserveringsarealer, gir en følelse av en ordentlig byplass – et sted
for å møte folk, holde arrangementer, spise middag, eller bare kose seg ute under sola.

BILFRITT

Heggedal torg er forbeholdt de gående og syklende og kjøring foregår kun i gatene som omkranser torget. I sør og vest er det
ytterligere begrenset motorisert ferdsel der området åpner seg mot vannet. Det er etablert lekeplasser på begge takhagene i
prosjektet, og en på bakkeplan mot vest.

VANN OG BEPLANTNING

På vestsiden, mot bekken «Skithegga”, har tomta direkte kontakt med vassdraget. Vannet som tema er tatt inn på torget i form av
et fonteneannlegg, og regnbed som håndterer regn- og flomvann i åpne systemer. Vegetasjonen vi har valgt har røtter i området,
og vil ha noen estetiske likheter med den fredede naturtypen en finner langs vassdraget. Plantefeltene gir et stort spenn i
årstidsvariasjoner.