Furumogrenda

 • Sted

  Ski

 • År

  2016-2019

 • Prosjekt

  Boligpark

 • Størrelse

  30 dekar

 • Oppdragsgiver

  Opsahl eiendom

 • Arkitekt

  IHT arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Furumogrenda

En hageby ved inngangen til marka i ski

Furumo ligger i randsonen til Ski sentrum mot nord, ca 2 km i luftlinje fra Ski stasjon. Grenda ligger mellom verdifulle naturmiljøer: Midt­sjøvann i øst kan by på badeplasser og fiskemuligheter. Rullestadtjern naturreservat i vest er opprettet for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Skogen like ved Furumo, og området knyttes sammen med de omkringliggende områdene via stier og skispor. Området ligger solrikt og fritt til, med noen lokale høydevariasjoner. Deler av området har tidligere vært benyttet til landbruk, og en gammel steingard står igjen som et kulturhistorisk minne om dette.

Parkering og renovasjon

Fellesparkering for rekkehusene og avfallspunkt er logisk plassert og lett tilgjengelig på to steder: en like ved innkjøringen og en innerst i feltet. Øvrige boliger har parkering knyttet til boligenes inngangsparti. En felles elsykkelpool er etablert ved adkomsten til boligområdet.

En sentralpark

I midten av boligområdet ligger en felles park som alle de innerste rekkehusene har utsikt til. Parken er enkel å finne, siden alle gangveier og stier leder inn hit. Parken har et gjennomgående grønt preg, og består av flere deler: i nord danner en fjellrabbe et oversiktlig høyde­drag. Sør for høydedraget er det åpne, grønne flater og en vanndam som utgjør områdets lavbrekk. Dammen dannes av det naturlige vannet på stedet, og føres hit via åpne renner som følger stisystemet. Inntil dammen er det vannrensende planter, en sandstrand og sitte­plasser. Parken består for øvrig av ulike soner tilrettelagt for ulike aktiviteter, som ball-løkke, zipline, rundløyper og sykkelstier. Benker og sitteplasser flere steder gir rom for ro og bidrar til komfort.

Frukt og farger

Det er gjennomgående benyttet blomstrende busker og trær som gir spiselig frukt, i tillegg til at de gir farger og variasjon gjennom året. Den felles parken på Furumo er en stor, felles hage som alle kan nyte. Hagen byr på mangfold og variasjon, og gir en unik mulighet til å benytte naturen til matproduksjon, og hvor barna samtidig kan lære om naturens spiskammer fra de er små.