Lundhs hovedkontor fikk Larvik kommunes byggeskikkpris for 2019

Lundhs hovedkontor fikk Larvik kommunes byggeskikkpris for 2019

Her kan du lese litt mer om prosjektet: Lundhs steinpark

Og Larvik kommune sin omtale finner du her:
Larvik kommunes byggeskikkpris