Innfallsport Jotunheimen får DOGA-merket

Innfallsport Jotunheimen får DOGA-merket

En veldig hyggelig nyhet! Miljøprosjektet Innfallsport Jotunheimen er tildelt DOGA-merket. Et unik prosjekt som ble til gjennom et tett samarbeid mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utførende i alle faser. Gratulerer til oss alle;

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Miljødirektoratet
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
Stryvo AS 

Ottadalen anlegg AS 

Nordplan AS avd. Vågå
NGI – Norges Geotekniske Institutt

 

Du kan lese hele saken her hos DOGA her:

Landskapsarkitektur åpner fjellheimen for alle