Innfallsport Jotunheimen – et forbildeanlegg til inspirasjon

Innfallsport Jotunheimen – et forbildeanlegg til inspirasjon

Innfallsport Jotunheimen er trukket fram som et anlegg til inspirasjon hos godeidrettsanlegg.no, fellessatsningen mellom samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Du finner hele presentasjonen her.