Dronninga landskap tegner forslag til byplan på Ringerike

Dronninga landskap tegner forslag til byplan på Ringerike

Bane Nor ønsker å bygge en ny by, med kunstige øyer, ved Sundvollen i Buskerud. En slik by hadde passet inn i planene om en ny langtunnel på Ringeriksbanen fra Sandvika til Sundvollen. Den vil forkorte reisetiden til Bergen med én time.

Langtunnelen vil komme ut ved Sundvollen, og masser fra tunnelarbeidet vil kunne brukes til å lage nye øyer i Steinsfjorden/Tyrifjorden, skriver Bane Nor som har fått utarbeidet tre ulike mulighetsstudier for Sundvollen.