Dronninga landskap deltar i parallelloppdrag om ny bybru og ny gang- og sykkelbru i Drammen

Dronninga landskap deltar i parallelloppdrag om ny bybru og ny gang- og sykkelbru i Drammen

Tre team startet i midten av februar å jobbe fram ulike brukonsepter som inkluderer ny bybru og en ny gang- og sykkelbru et sted mellom bybrua og Holmenbrua.

Alle de tre teamene har hele veien vært spesielt opptatt av elvas betydning for byen og hvordan bruene binder bydelene sammen. Elva omtales blant annet som byens sentrale og største by- og landskapsrom.

Teamene har satt seg inn i hvordan byen «fungerer» rundt elva og hvor folk går, sykler, kjører og oppholder seg. De har sett på akser gjennom byen og hvor det vil være best å legge en eventuell ny gang- og sykkelbru, og hvordan nye bruer kan integrere byvekst og nye forbindelseslinjer med de eksisterende.

Ut fra dette har de landet på hvert sitt konsept. Høyst ulike konsepter som kan komplettere brufamilien i Drammen.

Tirsdag 12. juni åpnet ordfører Tore Opdal Hansen utstillingen med de tre konseptene fra de tre teamene på Rådhuset.

 

Les mer her