Landsmannstorget

 • Sted

  Landmannstorget, Skien

 • År

  2017-

 • Prosjekt

  Byrom, gate

 • Størrelse

  Ca. 14 mål

 • Oppdragsgiver

  Skien kommune

 • Arkitekt

  Arkitema Architects

 • Ingeniør

  Structor

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Kulturminner

  Kulturminnekonsult

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Landsmannstorget

Fra utslitt bussterminal til frodig park og effektivt kollektivknutepunkt

Grønt kvartal

Gatene rundt Landmannstorget skal strammes opp, for å gi rom til en frodig park midt på torget. En oppstramming og forenkling av gatene vil gi et mer ryddig trafikkbilde der de myke trafikantene er prioritert, samt at de lineære gaterommene vil være i tråd med byplanens klassiske rutenett. Det er lagt opp til beplantede fortau på alle sider rundt torget.
Alle busslinjer stopper rundt torget med effektive holdeplasser. Det legges til rette for drosje og korttidsparkering som kantparkering. Ny hovedsykkeltrasé blir en del av gatebildet i Torggata.

Ny bypark

Parkens hjerte blir en åpen, rund plass som er godt egnet til opphold, aktiviteter og arrangementer. Den runde plassen har en samlende form, og gir brede, grønne flater rundt plassen. Plassen møbleres med benker til opphold og fontener til å gå i/leke med. Vannet kan skrus av, slik at plassen kan benyttes til arrangementer.

Paviljongen pusses opp og den utslitte Tipz-kiosken i vest fjernes. De diagonale gangveiene er brede og sjenerøse mens de mindre snarveier sikrer at man alltid kan komme seg den raskeste vei til holdeplassene.

Det plantes større trær mot fortauene i parkens ytterkanter, mens det er blomstrende rosebusker rundt den midtre plassen. Høydeforskjellen på plassen tas opp i lave murer som også blir sittekanter rundt plassen. Overvannet tas opp i åpne, grunne renner langs promenadene og ledes til en fordrøyningsdam i lavpunktet i den sørlige del av plassen. Rennene fungerer også som naturlige ledelinjer. Mange nye benker vil gi mange nye møteplasser. Parken tilføres det siste innen lysdesign. Det skal integreres kunst som en del av parkens utforming.