Agnes torg

 • Sted

  Agnes, Stavern, Larvik kommune

 • År

  Våren 2010

 • Prosjekt

  Beplantet plass

 • Størrelse

  2 dekar

 • Byggherre

  Sjøparken Vekst

 • Arkitekt overordnet plan

  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

 • Arkitekt

  Sjøparken Vekst: Lund Hagem Arkitekter AS

 • Anleggsgartner

  Anleggsgartner Mortensen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Dronninga landskap og Frank Tolpinrud

Agnes torg

Torget

Det gamle industristedet Agnes i Stavern transformeres til næring, undervisning og bolig. Hovedkontoret til Sjøparken vekst er pusset opp til et moderne næringslokale. Byggherre ønsket en midlertidig opparbeidelse av torget, som samtidig skal reflektere den gode standarden til arkitekturen og til interiøret. Oppstillingsplassene for biler beholdes inntil parkeringsanlegget blir etablert.

 

 

Steinparkett

Det er anlagt smågatestein med faste fuger for komfort og universell utforming. Brusteinen gir torget kvalitet og iscenesetter de historiske fasadene. Steinsatte renner er med på å lage en enkel ornamentikk på torgflaten. Det er lagt oppdal-skifer på plenene, slik at man kan gå tørrskodd gjennom den lille parken som er skapt mellom de oppstilte bilene, torgflaten og bygningene. Det er plassert ut lange benker langs fasaden og i parken for vår komfort.

En rosehage

Alle de store edeltrærne er bevart. Eik, spisslønn og hestekastanje er beskyttet mot kjøring ved at det er lagt kanter av tre i god avstand fra stammen. Asfalt er erstattet med grønne plener og bunndekkere av gravmyrt. Det er plantet hekker av liguster rundt parkeringsplassene og pipeholurt på fasadene som grønne ”bønnestengler”. Flere hundre roser av ulike sorter gjør stedet om til en oppsiktsvekkende blomstrende hage midtsommers. Torget framstår som en beplantet plass til stor glede for alle som arbeider og ferdes på Agnes.