Svinningbekken

 • Sted

  Stange Gjestegård, Ramnes, Re kommune i Vestfold

 • År

  Dammene: 2005 - 2014

 • Prosjekt

  Kulturlandskapsprosjekt, fangdammer for landbruket

 • Størrelse

  Vassdrag 260 m, park 4 dekar

 • Byggherre

  Stange gjestegård

 • Entrepenør

  Graving: Erling Vermelid. Snekkerarbeid: Odd Skadsem og Steinar Wegger

 • Arkitekt

  Siv. ark. Per-Olav Hagen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Svinningbekken

Et gjenoppdaget vassdrag

Svinningbekken er en liten bekk, som er lagt i rør og har mistet sitt navn på alle eiendommene i Ramnes i Re, bortsett fra på Stange Gjestegård. Her bryter trekronene opp de store jordene og danner en grønn vegg i kulturlandskapet. Svinningbekken inngår som en av parkattraksjonene på gjestegården.

Fra grøft til vannspeil

Bekken er demmet opp med 10 terskler, som tar opp et fall på 3 m i en lengde av 260 m. De små demningene, laget av ospetømmer, skaper vannspeil av det tidligere grøfteprofilet. Dammene fungerer også som fangdammer for utslipp i landbruket. Det er montert kjøresterke bruer for landbruksmaskinene, samt klopper og benker for vår komfort. Det er anlagt grasklipte stier fra Stange Gjestegård til Ramnes sentrum til fine turområder på Gullås og Brattås i vest.

Fra industrilandskap til norsk, økologisk park

Det er plantet en komposisjon av stedegne trær og busker hentet fra vassdragene rundt. Store lunder av alm, ask, barlind, eik, hassel, hagtorn, hegg, krossved, lind, lønn, selje og villroser forvandler det tidligere beiteområdet til en fruktbar park. Flere sjeldne dyrearter tilknyttet kulturlandskap er observert: frosk, bueorm, nattergal, vintererle og hegre. Svinningbekken er internasjonalt kjent som et eksempel på en norsk park for det 21. århundre.