Sti for øye

 • Sted

  Fossnes, Arnadal, Stokke i Vestfold

 • År

  2007-2013

 • Prosjekt

  Tursti, lys og land art

 • Størrelse

  40 mål naturpark og 1,2 km lang sti

 • Idé og initiativtaker

  Grethe Meyer Iversen

 • Byggherre

  Fossnes AS og Stokke kommune

 • Arkitekt

  Todd Saunders (himmeltrapp)

 • Anleggsgartner

  Strandman AS

 • Kunst og arkitektur

  Hilde Eirin Dramstad og Tor Jørgensen (himmelrommet), Sverre Tveito Holmen (keramikk), Morten Juvet (tre), Ingerid P. Kuiters (tre, fuglekasser), Sally Matthews (bronse), Jørn Rønnau (stein), Lars Widenfalk (stein), Helen & Hard (Poesioasen), Todd Saunders (Himmeltrappa)

 • Lysdesign

  Erik Selmer

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Sti for øye

Sti med kunst

Prosjektet ”Sti for øye” er en landskapstilpasset tursti med kunst og land art i en frodig nærskog. Det er bygd en grussti rundt Vestfold-knatter og åser. 12 forskjellige kunstnere er invitert til å plassere sine kunstverk her.

Vestfoldsk bokemo

Flere av granplantefeltene er ryddet helt bort, andre tynnes kraftig eller stammes opp for å introdusere perspektiv og lys, og for å kultivere éi av verdens nordligste bokemoer. Nå er det tidligere granplantefeltet blitt en stilig parkskog som ramme rundt skulpturene.

Lys og himmeltrapp

Lysdesigner har lyssatt noen av de mest karakteristiske stedene i et finstemt og lavmælt lysprosjekt. Himmeltrappa avslutter turen utsikten mot Slottsfjellet i Tønsberg og mot blånene i øst.

Salamanderdam

Det er skapt en lysning i skogen ved at mange trær er fjernet rundt et gammelt grustak. Det tidligere grustaket er nå gravd ut til en dam, som er blitt  et attraktivt sted for frosk, salamander og snok.