Haugmannsparken

 • Sted

  Haugmannsveien Bydel Bjerke

 • År

  2016-2018

 • Prosjekt

  Kvartalspark

 • Størrelse

  3,2 dekar

 • Oppdragsgiver

  Bydel Bjerke, VAV, BYM

 • Anleggsgartner

  Agro

 • Foto

  Camilla Jensen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Haugmannsparken

Parknavn

Vi har døpt parken etter Haugmannsveien, som i 1939 fikk navnet etter eplesorten Haugmann. Alle tiltak er med å skape
en parkfølelse fra et tidligere anonymt område med en vasstrukken plen. Parkopparbeidelsen er en del av strategien
med å sikre byens grønne lommer i den raske urbaniseringen av de ytre bydeler.

Møblering på fast dekke

En ny promenade lager en parkrunde og er stedets stolthet, og inviterer til bruk og aktivitet hele året. Parkstiene er 3
m brede av stabilisert, kortreist grus fra Bånnkall. Gamle benker og bord fra 1970-tallet er restaurert av Rusken. Det er
plassert ut en rekke lekeapparater på et nytt gummidekke.

Fra grøftevann til regnbed

Regnvannet fra Refstad allé flommet inn som en stri bekk ved snøsmelting og regnvær, og gjorde at parken ble
vasstrukken og ofte ubrukelig. Dette regnvannet er nå fanget i regnbed, som gjennom filtrering og fordrøyning, slippes
ut i et regnbed, der vannet kan bli stående inntil et par dager etter regnvær.

Gul linje

Oppslag under og vanris på de mektige lindetrærne i Refstad allé er fjernet for å skape en mer representativ situasjon.
Det er plantet magnolia og kirsebær med underplanting av en lav praktgullbusk Forsythia intermedia ‘Nana’ E lager ei
gul linje langs Haugmannsveien. Dette er den laveste av gullbuskene, som er en meget herdig og fin, tett bunndekker
som setter farge i hagen i april.