Slemmestadparken

 • Sted

  Tåje, Slemmestad

 • År

  2018-2019

 • Prosjekt

  Park

 • Størrelse

  200 dekar

 • Oppdragsgiver

  Slemmestad utvikling, Asker kommune

 • Lys

  Zenisk

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Morten Flaten

Slemmestadparken

FOSSILPARK I KALKLINDESKOGEN

Slemmestadparken er byparken til den nye fjordbyen Slemmestad. Parken er på nesten 200 mål med edelløvskog, som er ryddet og stammet opp til en parkskog med mange sjeldne arter. Her finnes kalkedelløvskog, hasselkratt og sjeldne sopptyper. Spesielt kalklindeskogen er av stor internasjonal verdi. For eksempel vokser den sjeldne busken leddved her. Vi har lagt inn 3 km med nye parkstier for å kunne gå tørrskodd. Overalt møter man på rester eller spor av organismer og fossiler fra fjern fortid. Fossilene belyses og fremheves og visualiseres langs stien og gir den særpreg og spenning. I fjellskjæringene finnes fossiler som trilobitter, brachiopoder og blekkspruten endocerida.