Hage på Stange

 • Sted

  Stange Gjestegård, Re

 • År

  1979-

 • Prosjekt

  Gårdsanlegg

 • Størrelse

  82 mål

 • Oppdragsgiver

  Stange Gjestegård

 • Landskapsarkitekt

  Rainer stange

Hage på Stange

Kulturlandskap

Stange Gjestegård utgjør den nordre fjemtedelen av Stangehuus; en setegård med adelige privilegier fram til år 1821. Driften er lagt om til økologisk landbruk. Luftstrekk er gravd ned i bakken for ikke å forstyrre perspektivet mellom gården og skogen. Det er anlagt et offentlig stinett mellom tre vassdragen for å skape tilgjengelighet fra Ramnes sentrum til skogen på de grønne åsene.

Parker og alléer

En bjørkeallé fra år 1900 er supplert med nye bjørker på slutten av ‘80-tallet og danner hovedatkomsten. De tidligere beitene langs de tre vassdragene er ryddet og parkmessig opparbeidet. Hundrevis av edelløvtrær, som alm, ask, eik, lind og lønn er hentet fra eiendommen og plantet som parktrær. Rotekte surkirsebær danner grønne linjer i tomtegrensene.

Gårdsplassen

De tre gårdsbygningene er plassert som et åpent firkanttun og danner en sentral, kvadratisk gårdsplass. Ei gammel bjørk, antakelig fra 1870 og ei sommereik plantet i 1990, er tuntrær. Benker, sommerblomster og utplantningsplanter pryder plassen, og et dekke av rød subbus gir et varmt preg.

Hekker og hager

I sør ligger Eplehagen, som fungerer som en grønn festsal. Her er det plantet ulike eplesorter fra bygdene. I Gamlehagen på vestsida av framhuset står fremdeles ett av de gamle epletrærne fra slutten av 1800-tallet. Kjøkkenhagen er et parterre inndelt av 8 store bed. Smågraner er hentet fra skogen og plantet som en grønn, genser rundt gårdstunet. Det er plantet 250 m med høye granhekker, som i tillegg til å lage gode hagerom, demper vinden og lager dermed et bedre mikroklima.