Agnes brygge

 • Sted

  Agnes, Stavern. Larvik kommune

 • År

  Byggetid 2017-2018

 • Prosjekt

  Sjøparken Larvik

 • Størrelse

  6 daa, 450 meter gatepromenade

 • Oppdragsgiver

  Sjøparken Larvik

 • Ingeniør

  Norconsult

 • Arkitekt

  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Agnes brygge

Fjordpromenade over to plan langs fremtidig havnebaseng

Fra nedlagt industri til bygater

Agnesbekken skal åpnes, flyttes og foredles. Agnes brygge blir ei ny gate, der Agnesbekken vil bli satt i scene med en steinsatt kulvert under gata der den møter ei ny vik. Langs det nye havnebassenget lages en langsgående en promenade, som er todelt med ei ny beplantet gate og en lavereliggende brygge langs vannet.

Agnes allé

Ei helt ny gate med høy kvalitet opparbeides rundt den tidligere vika på Agnes. Kantstein og renner av grå granitt er gatas kontruksjon og skaper fine linjer langs den tidligere utfylte vika. Det søndre fortauet blir beplantet av blomstrende småtrær for å lage et vakkert gaterom. Sommerend feires med klatreroser langs de nye garasjefasadene i nord. Hvert hus får sin egen klatrerose i en fargepalett fra hvitt, rosa, rødt og gult.

Promenaden

Den øvre gangsonen utstyres med et hardt dekke av stabilisert grus og møbleres med langsgående benker og lysarmaturer. En allé av fagerbusk vil lage noe helt oppsiktsvekkende ved at den blomstrer i en rosa sky i juni. Det er første gang i historien fagerbusken blir brukt som en allébeplantning. Blomsterprakten feirer sommeren i Stavern; byen med flest soltimer i landet.