Agnes allé

 • Sted

  Agnes, Stavern, Larvik kommune

 • År

  2011

 • Prosjekt

  Gate og beplantet parkeringsplass

 • Størrelse

  5,5 dekar, 200 m gate

 • Oppdragsgiver

  Sjøparken Larvik

 • Arkitekt

  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Agnes allé

Den første nye gata i Sjøparken Larvik

Fra vei til gate

Det gamle industristedet Agnes i Stavern transformeres til næring og bolig. Den gamle veien mot Lillevik og Direktørboligen er opparbeidet som gate med fortau. Et viktig planmessig grep var å flytte parkeringsplassen fra hagen til Sjøparken Kanvasbarnehage til østsida av den gamle alléen. Gjennom Eikelunden i sør er gangveien lagt forsiktig mellom de flotte eikestammene.

Terrassering

Hele området faller svakt østover mot Larviksfjorden, slik at gatelegemet, fortauene, plantefelt og parkeringsplassen har sidefall i stedet for tradisjonelt takfall. Det er brukt 15 cm brede kantstein av grå granitt, som er 30 cm høy og tillater stor fleksibilitet i vishøyde. Anlegget trapper seg elegant østover i tett dialog med eksisterende terreng. Kantsteinen definerer prosjektet ved at den lager linjer og overganger mellom alle bed, fortau, gate og parkeringsplass. Det er bygget felt med smågatestein som rumlefelt for trafikksikkerhetsmessige årsaker og som markeringslinjer langs kantsteinen for blinde og svaksynte.

Kortreist vegetasjon

De flotteste eikene og direktørens allé er bevart og stammet opp. På parkeringsplassen plantes det buketter av selvsådde lindetrær, som vi har funnet på stedet. Det plantes 100 m med villvin langs gjerde mot barnehagen for å introdusere frodighet og et grønt perspektiv mellom gata og barnehagen. Buskas er ryddet bort i nord slik at fornminnet ”Hagbards grav” – en skipsformet steinsetting (”Agnesskipet” eller ”Agnessteinene”) – og den enorme eika gjør at hele anlegget framstår som en stor park.