Sandvika elvepromenade

 • Sted

  Brambanisvei, Sandvika, Bærum

 • År

  2015-18

 • Prosjekt

  Elvepromenade, park, gate

 • Størrelse

  24 dekar

 • Oppdragsgiver

  Bærum kommune

 • Arkitekt

  Haugen Zohar

 • Ingeniør

  Structor

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Sandvika elvepromenade

Sandvikselva: Fra bakgård til promenade

Sandvikselva er den eneste vassdragene i indre Oslofjord som blir en liten flod. Sandvika er brobyen, og broene skaper 3 sentrale vannkvartaler i sentrum. Den nye elvepromenaden er prosjektert langs elva 450 m fra jernbanen østover mot Oslofjorden til Rigmorbrygga. Elvepromenaden skal danne en serie av små oppholdsrom, som vil gi en ny opplevelse og forbindelse til og langs Sandvikselva.

Elvepromenaden

Elvepromenade er i gjennomsnitt 6 m bred, av tre og delt på 2 til 3 nivåer, slik at det oppstår en 2 m sammenhengende trebrygge langs vannet. Møbleringssonen mellom Brambanisvei og elvepromenaden opparbeides med beplantning, belysning og benker etter siste standarder.

Fra vei til sambruksgate

Brambaniveien er tegnet som en 5 m bred gate; der syklende og gående er prioritert, mens bilen og varelevering er på besøk. Gata skal opparbeides med høy standard av natursteinsdekke. På hver side av Rådhusbroen blir det bygd nye trapper med frodige beplantninger.

Rådhushagen

Hardføre, blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en stor blomsterhage mellom Rådhuset og elva. Vi planter inn mange pollinatorplanter, som er populære for bier og humler. Hagen vil få besøk av sjeldne sommerfugler, som trives på de kalkrike øyene i Oslofjorden. Og innbyggerne i Norges 4. største by vil få en ny attraksjon langs et helt nytt sted mitt i byen.