«Bjerkedalen park» boklansering

«Bjerkedalen park» boklansering

"Bjerkedalen park" boklansering

Bjerkedalen park åpnet i 2013 og var et prosjekt i første periode av Groruddalssatsingen. Landskapsarkitekt Rainer Stange i Dronninga  landskap og sivilarkitekt Sidsel Andersen var med på ulike stadier i arbeidet fra 2007 til 2015. Bjerkedalen park ble tildelt Oslo bys  arkitekturpris 2015, som første park i prisens historie. Parken ble vinner av Norges beste uterom 2016, kategori byområder, kåret av Norsk Kommunalteknisk forening. Dronninga landskap nsom var ansvarlig for prosjekteringen, utgir nå ei bok om parken. Boka retter seg både til fagfolk og beslutningstakere i by- og stedsutvikling og til lokalbefolkningen. Den kan bestilles fra www.dronninga.com, pris kr 250,- (inkl. porto).